Our Partners
JSC "Okeanrybflot"
LLC «Narodi Severa»
LLC «Bolsheretsk»
LLC «Vostochniy Bereg»
LTD «Kamchattralflot»
LLC «Delfin»
LLC «Ustkamchatryba»
LLC «SVK - Severo Vostochnaya company»
LLC «Vityz-Avto»
LLC «Koplakovskiy Fish Factory»
LLC FF «Krutogorovskoe»
LLC «Skit»
LLC «Karaga»
JSC «Energiya»
V.I. Lenin Fishing Kolhoz
LLC «Sadko»
LLC «Zupanova»
LLC «Tyimlatskiy Fish Factory»
«Delta Fish LTD»
Geography
How to Buy
in Moscow:
Ryabinovaya Street, 38, bld. 18
+7 (495) 446-24-86
in Kamchatka:
Pobedy Avenue, 79a
+7 (906) 754-79-49